Söker du ett behandlingshem för missbrukare?

Letar du efter ett behandlingshem för missbrukare? Du kan hitta ett behandlingshem för missbrukare i Jönköpings län. Det i form av Bodafors Behandlings- & Utslussningshem AB. Kanske det är du själv som känner att du behöver behandlas, eller att du har en nära anhörig du vill hjälpa. Hos ett behandlingshem så kan rätt vård ges och missbruket stävjas. Behandlingen sker utifrån varje klients behov och situation.

Få hjälp med ditt missbruk på ett behandlingshem

Om du känner att du behöver ha ett behandlingshem för missbrukare, så kan det vara bra att vända dig till Bodafors Behandlings- & Utslussningshem AB. I ett första skede så görs en personlighetsbedömning samt att det även görs en kartläggning av tillgångar och brister, speciellt på det sociala området. Detta görs för att rätt form av behandling ska kunna sättas in. Bland annat kan det hjälpa dig med:

  • Ta avstånd från droger samt även undvika risksituationer som kan ge återfall
  • Få ett bättre självförtroende i olika sociala situationer
  • Att lära dig styra en eventuell ångest
  • Att klara av din ekonomi på egen hand

Utöver ovan nämnda saker, så finns det även annat du kan få hjälp med. All behandling sker enligt din individuella situation och ditt behov.

Våga söka hjälp

Om du varit i missbruk länge så kan det kännas svårt att ta hjälp. Men det kan vara bra att göra det! Du kan känna dig trygg hos detta behandlingshem och få den hjälp du faktiskt behöver. Detta behandlingshem vänder sig främst till män över 18 år med alla slag av missbruksproblem och/eller beteendestörningar.